UCC Church Worship 29 October 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชาวันที่ 29 ตุลาคม 2017


บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ