UCC Church Worship 12 November 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสจักรแห่งพระบัญชา วันที่  12 พฤศจิกายน 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ