UCC Church Worship 19 November 2017

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2017

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ