UCC Church Worship 28 January 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 28 มกราคม 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ