UCC Church Worship 25 February 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ