UCC Church Worship 11 March 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 11 มีนาคม 2018

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ