UCC Church Worship 8 April 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 8 เมษายน 2018 พิเศษ เป็นการนมัสการร่วมกันระหว่างทีมนมัสการของ ucc และทีมนักเรียนจาก BSSM Bethel Church,Redding,CA.

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ