UCC Church Worship 6 May 2018

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่  6 พฤษภาคม 2018

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ