ปีของดาบแห่งการปกครอง

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ปีของดาบแห่งการปกครอง เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพร ปี 5777 ร่วมกันครับ

อ่านเพิ่มเติม: ปีของดาบแห่งการปกครอง

วาระเวลาที่จะนำไปสู่บทสรุปแห่งชัยชนะ

เชิญรับฟังคำเทศนา จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา  เรื่อง วาระเวลาที่จะนำไปสู่บทสรุปแห่งชัยชนะ เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพร ปี 5777 ร่วมกันครับ

อ่านเพิ่มเติม: วาระเวลาที่จะนำไปสู่บทสรุปแห่งชัยชนะ

5777เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนา จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา  เรื่อง 5777เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพร ปี 5777 ร่วมกันครับ

อ่านเพิ่มเติม: 5777เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า

เดือนเอลูล เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการอวยพระพรของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเดือนเอลูล เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการอวยพระพรของพระเจ้า เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม: เดือนเอลูล เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการอวยพระพรของพระเจ้า

เดือนอับจากช่องแคบสู่ที่กว้างแห่งพระพร

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเดือนอับจากช่องแคบสู่ที่กว้างแห่งพระพร เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอับจากช่องแคบสู่ที่กว้างแห่งพระพร

เดือนสิวาน

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เดือนสิวาน เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: เดือนสิวาน

เดือนอิยาร์

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เดือนอิยาร์ เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอิยาร์

เดือนอาดาร์ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เดือนอาดาร์ 2  เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

รับชมผ่าน QR Code

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอาดาร์ 2

เดือนอาดาร์ กระโจนเข้าไปสู่อนาคตของคุณ

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เดือนอาดาร์ กระโจนเข้าไปสู่อนาคตของคุณ  เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

รับชมผ่าน QR Code

 

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอาดาร์ กระโจนเข้าไปสู่อนาคตของคุณ

ผลแรกแห่งเดือนเชสวาน ปี 5776

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ผลแรกแห่งเดือนเชสวาน ปี 5776 เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

รับชมผ่าน Qr Code

อ่านเพิ่มเติม: ผลแรกแห่งเดือนเชสวาน ปี 5776

เดือนเอลูล องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา สำหรับคำสอนชุดนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 12 เดือนเอลูล องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา

อ่านเพิ่มเติม: เดือนเอลูล องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ