เดือนอับ เดือนแห่งเผ่าสิเมโอน

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา สำหรับคำสอนชุดนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 11 เดือนอับ เดือนแห่งเผ่าสิเมโอน

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอับ เดือนแห่งเผ่าสิเมโอน

เดือนทัมมุส เดือนแห่งเผ่ารูเบน

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา สำหรับคำสอนชุดนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 10 เดือนทัมมุส เดือนแห่งเผ่ารูเบน

อ่านเพิ่มเติม: เดือนทัมมุส เดือนแห่งเผ่ารูเบน

เดือนสิวัน เดือนแห่งเผ่าเศบูลุนเผ่านแห่งความมั่งคั่งและรุ่งเรือง

ขอเชิญรับฟ้งคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา สำหรับคำสอนชุดนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 9 เดือนอิยาร์ เดือนสิวัน เดือนแห่งเผ่าเศบูลุนเผ่านแห่งความมั่งคั่­งและรุ่งเรือง

 

อ่านเพิ่มเติม: เดือนสิวัน เดือนแห่งเผ่าเศบูลุนเผ่านแห่งความมั่งคั่งและรุ่งเรือง

เดือนอิยาร์ เดือนของเผ่าอิสสาคาร์

ขอเชิญรับฟ้งคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา สำหรับคำสอนชุดนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 8 เดือนอิยาร์ เดือนของเผ่าอิสสาคาร์

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอิยาร์ เดือนของเผ่าอิสสาคาร์

เดือนอาบีบ(นิสาน) ดำเนินในวงจรพระพร

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา
สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 7 เดือนอาบีบ(นิสาน) ดำเนินในวงจรพระพร

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอาบีบ(นิสาน) ดำเนินในวงจรพระพร

เดือนอาดาร์ เผ่านัฟทาลี ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ต่อสู้เพื่อชัยชนะ

เชิญรับฟังคำสอนชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เดือนอาดาร์ เผ่านัฟทาลี ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ต่อสู้เพื่อชัยชนะ

เชบัท เดือนแห่งเผ่าอาเชอร์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เชบัท เดือนแห่งเผ่าอาเชอร์

เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง

เดือนเชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: เดือนเชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

ทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม สิทธิบุตรหัวปี

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

อ่านเพิ่มเติม: ทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม สิทธิบุตรหัวปี

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ