ทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม สิทธิบุตรหัวปี

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 1 เดือนทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม สิทธิบุตรหัวปี

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ