คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 3 เดือน คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่­แท้จริง

 

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ