เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 4 เดือน 

เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ