เดือนอาดาร์ เผ่านัฟทาลี ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ต่อสู้เพื่อชัยชนะ

เชิญรับฟังคำสอนชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 6 เดือนอาดาร์ เผ่านัฟทาลี ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ต่อสู้เพื่อชัยชนะ

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ