เดือนอาบีบ(นิสาน) ดำเนินในวงจรพระพร

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา
สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 7 เดือนอาบีบ(นิสาน) ดำเนินในวงจรพระพร

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ