เดือนสิวัน เดือนแห่งเผ่าเศบูลุนเผ่านแห่งความมั่งคั่งและรุ่งเรือง

ขอเชิญรับฟ้งคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา สำหรับคำสอนชุดนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 9 เดือนอิยาร์ เดือนสิวัน เดือนแห่งเผ่าเศบูลุนเผ่านแห่งความมั่งคั่­งและรุ่งเรือง

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ