เดือนเอลูล องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา สำหรับคำสอนชุดนี้มีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 12 เดือนเอลูล องค์จอมกษัตราเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเรา

 

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ