ผลแรกแห่งเดือนเชสวาน ปี 5776

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ผลแรกแห่งเดือนเชสวาน ปี 5776 เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

รับชมผ่าน Qr Code

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ