เดือนเอลูล เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการอวยพระพรของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต  พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเดือนเอลูล เข้าสู่ฤดูกาลแห่งการอวยพระพรของพระเจ้า เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ