5777เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนา จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา  เรื่อง 5777เข้าใจและดำเนินในเวลาของพระเจ้า เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพร ปี 5777 ร่วมกันครับ

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ