วาระเวลาที่จะนำไปสู่บทสรุปแห่งชัยชนะ

เชิญรับฟังคำเทศนา จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา  เรื่อง วาระเวลาที่จะนำไปสู่บทสรุปแห่งชัยชนะ เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพร ปี 5777 ร่วมกันครับ

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ