ปีของดาบแห่งการปกครอง

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง ปีของดาบแห่งการปกครอง เพื่อเราจะก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพร ปี 5777 ร่วมกันครับ

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ