CD-DVD-MP3

สั่งจอง CD สัมมนา Worship as it is in Heaven

พี่น้องที่สนใจสั่ง dvd/cd/mp3 สัมมนา

Worship as it is in heaven สามารถสั่งได้ตามราคาดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

CD คำเทศน์-สอน คริสตจักรแห่งพระบัญชา สัมมนา

CD คำเทศน์-คำสอน ราคาตามตารางที่ระบุครับผม
สนใจติดต่อผ่าน e-mail banchaucc@gmail.com

 

อ่านเพิ่มเติม...

CD คำเทศน์-สอน คริสตจักรแห่งพระบัญชา 2011

ราคาแผ่น CD คำเทศน์-คำสอน
MP3 = 40 บาท
DVD = 70 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

CD คำเทศน์-สอน คริสตจักรแห่งพระบัญชา 2010

ราคาแผ่น CD คำเทศน์-คำสอน

MP3 = 40 บาท

DVD = 70 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ