CD คำเทศน์-สอน คริสตจักรแห่งพระบัญชา คำสอนวางรากฐาน

ราคาแผ่น CD คำเทศน์-คำสอน
MP3 = 40 บาท
DVD = 70 บาท

 

สนใจติดต่อผ่าน e-mail banchaucc@gmail.com
หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท (ส่งแบบลงทะเบียนธรรมดา ในกทม.และปริมณทลใช้เวลา 2-3 วัน ไกลกว่านั้นใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน)

คำสอนวางรากฐานคริสตจักรแห่งพระบัญชา (คำสอนช่วงบ่าย)

 

รหัส เรื่อง ผู้สอน
1 ค่านิยมอาณาจักร                                                                        อ.ซีคังเส็ง
2 ชีวิตที่เคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ อ.ซูซาน วัตสัน
3 Inner Healing (การปลดปล่อยภายใน) อ.วรรณา ไทยวัชรามาส      
4 กลับสู่หลักคิดแบบพระเจ้า อ.นิมิต พานิช
5 เรื่องเล่าถุงหนัง 2 แบบ อ.นิมิต พานิช
6 เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่เคลื่อนด้วยการเผยพระวจนะ อ.นิมิต พานิช
7 การรื้อฟื้นรากฐานแห่งอัครทูตของเรา อ.นิมิต พานิช
8 การจัดเตรียมธรรมิกชน อ.นิมิต พานิช
9 ปฎิทินฮีบรู 5771 ดร.โรเบิร์ต ไฮด์เลอร์
10 การจัดทัพของพระเจ้า อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ
11 ความลับของต้นอัลมอนด์ อ.นิมิต พานิช
12 เสรีภาพในการดำเนินกับพระวิญญาณฯ อ.วอลเตอร์ ไฮเดนไรด์
13 การไถ่เวลา Ps.Steve Cioccolanti
14 การอธิษฐานวิงวอนอย่างมีชัยชนะ 20 ประการ อ.นิมิต พานิช
15 การฟังเสียงพระเจ้า อ.เจริญ ยธิกุล
16 นิมิตและการเข้าสู่ภวังค์ อ.เจริญ ยธิกุล
17 การรับใช้ตามอย่างพระเยซู ดร.ปีเตอร์ แวคเนอร์
18 ภาระกิจเพื่อการอธิษฐานวิงวอน ดร.ลินดา ไฮด์เลอร์
19 การอธิษฐานวิงวอน อ.นิมิต พานิช
20 การเรียนรู้และพัฒนาของประทานฯ อ.นิมิต พานิช
21 การฟังเสียงพระเจ้า # 2 อ.เจริญ ยธิกุล
22 อัตลักษณ์ของเราในพระเยซูคริสต์ ดร.ซูซาน วัตสัน
23 ร่ายรำ รำธง ในภาพส่วนตัวและการนมัสการภาพรวม อ.แอนนา โรเวนา

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ