CD คำเทศน์-สอน คริสตจักรแห่งพระบัญชา สัมมนา

CD คำเทศน์-คำสอน ราคาตามตารางที่ระบุครับผม
สนใจติดต่อผ่าน e-mail banchaucc@gmail.com

 


หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท

(ส่งแบบลงทะเบียนธรรมดา ในกทม.และปริมณทลใช้เวลา 2-3 วัน ไกลกว่านั้นใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน)

 

สัมมนาค่าย อาณาจักรแห่งพระสิริ
DVD 600 บาท
Mp3 200 บาท
 
 
 
สัมมนาการปลดปล่อยชีวิตภายใน
DVD 600 บาท
MP3 200 บาท
 
 
สัมมนา Power of God
DVD 400 บาท
MP3 150 บาท
 
 
สัมมนามิติการเปิดเผยสำแดง
DVD 400 บาท
MP3 150 บาท
 
 
สัมมนาชีวิตที่ดำเนินในพระสิริ
DVD 400 บาท
MP3 200 บาท
 
 
สัมมนาไฟชำระสู่การฟื้นฟู
DVD 600 บาท
MP3 200 บาท

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ