จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Benjamin Low เรื่อง จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)