การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Benjamin Low เรื่อง จงซ่อนตัวในพระเจ้า(ใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์)