พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า