การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง พระพรมีแก่ทุกคนที่รอคอยพระเจ้า