เป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.บัญชา พาเหมาะ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง