การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรามาศ เรื่อง  คุณอยู่จุดไหนในการเคลื่อนของพระเจ้า