รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง รับเสื้อคลุมแห่งสิทธิอำนาจใหม่