UCC Church Worship 22 May 2016

เชิญรับชมบรรยากาศการนมัสการที่คริสตจักรแห่งพระบัญชา วันที่ 22 พฤษภาคม 2016 พระเจ้ามาเพื่อให้ชีวิตและความยินดีมาสู่พวกเราทุกคน

รับชมผ่าน QR Code

 

บัญชีธนาคารของคริสจักร

 

 

 

แผนที่ออฟฟิศ