การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

คริสตจักรแห่งพระบัญชาพนมทวน

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : 258 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ผู้รับใช้ : นายวิมาน วสุนธราอภิรักษ์

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 086-189-1829

อีเมล์ติดต่อ : 

เว็บไซด์ :