การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

คริสตจักรแห่งพระบัญชาวิเศษชัยชาญ

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : ตรงข้ามโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ถ.วิเศษ-ป่าโมกข์ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ผู้รับใช้ : นายอุดม พุ่มหิรัญ

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 087-020-8102

อีเมล์ติดต่อ : 

เว็บไซด์ :