คริสตจักรแห่งพระบัญชาอ่างทอง

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : 99/6 หมู่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

ผู้รับใช้ : นายวิริยะ สุนทราวิรัตน์

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 080-025-3204

อีเมล์ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซด์ :