กลุ่มสามัคคีธรรมแห่งพระบัญชาภูรักไทย

สถานที่นมัสการวันอาทิตย์ : 177 หมู่ 7 บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 65190

ผู้รับใช้ : นางณัฐชลิดา นรัตน์กุล

ผู้ประสานงาน : 

เบอร์โทรติดต่อ : 087-207-5736

อีเมล์ติดต่อ : 

เว็บไซด์ :