ครพ.ชลบุรี

119/165 (หมู่บ้านแกรนด์โฮมเพลส ซอย 6) หมู่ 1 ถ.เลี่ยงหนองมน-บางแสน ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

คุณต้นตระกูล - ณยดาห์ ดวงจันทร์
โทร.087-670-9119 
E-mail : wecare5773gmail.com 

เว็บไซต์ : -