เฉลิมฉลองปีใหม่ปฎิทินฮีบรู 5779 (New Wine Flow)

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เฉลิมฉลองปีใหม่ปฎิทินฮีบรู 5779 (New Wine Flow)

Website http://www.uccfellowship.com
Facebook page https://www.facebook.com/UCCFellowship