การทรงสถิตในเพิงแห่งพระสิริ

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ปัทมาโรจน์ มากสุริวงศ์ เรื่อง การทรงสถิตในเพิงแห่งพระสิริ

Website http://www.uccfellowship.com

Facebook page https://www.facebook.com/UCCFellowship