กุญแจเปิดอาณาจักรสวรรค์ ตอนที่ 2เชิญรับฟังคำสอนจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง กุญแจเปิดอาณาจักรสวรรค์ ตอนที่ 2

Website http://www.uccfellowship.com
Facebook page https://www.facebook.com/UCCFellowship