รับพระคุณก้าวสู่พระพร เดือนเชสวาน

เชิญรับชมคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง รับพระคุณก้าวสู่พระพร เดือนเชสวาน

Website http://www.uccfellowship.com
Facebook page https://www.facebook.com/UCCFellowship