การขวนขวายในการพักสงบ

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง การขวนขวายในการพักสงบ

 

Website http://www.uccfellowship.com

Facebook page https://www.facebook.com/UCCFellowship