การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

เป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.บัญชา พาเหมาะ คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องเป็นเราอย่างที่พระเจ้ามอง