การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง)

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง) โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะทำให้เราก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพรในเทศกาลอยู่เพิงด้วยความเข้าใจ (เทศนาวันที่ 4 ตุลาคม 2015)

ปี 5776 Ayin Vav ปีของการสถาปนาอนาคตของคุณ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 Ayin Vav ปีของการสถาปนาอนาคตของคุณ จาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะพาเราเข้าสู่วงจรแห่งพระพรในปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล) เพื่อเราจะเดินในเส้นทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราไปสู่เป้าประสงค์ของชีวิตของเรา

ปี 5776 ฤดูกาลแห่งการเตรียมหนทางใหม่แห่งความเชื่อ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 ฤดูกาลแห่งการเตรียมหนทางใหม่แห่งความเชื่อ จากอ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา อีกหนึ่งคำเทศนาเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่ปี 5776 คำเทศนาที่จะทำให้เราเตรียมชีวิตเพื่อการเดินด้วยความเชื่อตลอดปี 5776

ปี 5776 พระพรจากเยรูซาเล็ม

เชิญรับชมคำเทศนาเรื่อง ปี 5776 พระพรจากเยรูซาเล็ม โดย อ.ศิริพร สุกัญจนศิริ (อ.ใหญ่)คำเทศนาสำหรับการก้าวเข้าสู่ปี 5776 (ปีใหม่ของอิสราเอล) ด้วยความเข้าใจว่ามีพระพรอะไรที่เราต้องเข้าไปรับสำหรับปีนี้!! อีกทั้งทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยการเข้าสู่วงจรเวลาของพระเจ้าอย่างเข้าใจ

พักสงบจากปัญหาและมือของศัตรู

เชิญรับชมคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง พักสงบจากปัญหาและมือของศัตรู เมือเจอปัญหาหรือสถานการณ์เลวร้ายในชีวิต ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจะเรียนรู้และตอบสนอง เพื่อจะเอาชนะมันได้อย่างไร?