เราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) เรื่องเราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าผู้ทรงฉับพลันได้อย่างไร คำเทศนาที่จะทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหว ได้อย่างถูกจังหวะเวลาของพระเจ้า

หลักการเพิ่มพูน

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่องหลักการเพิมพูน เพื่อเรียนรู้ที่จะทวีคุณชีวิตของเราร่วมก­ัน

ดำเนินในมิติพระสิริ

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง เรียนรู้ดำเนินในมิติพระสิริ คำเทศนาที่จะทำให้เราเข้าใจและนำไปใช้เพื่อพาตัวเราและครอบครัวไปสู้พระสิริของพระเจ้า

การเยียวยาภาคปฎิบัติ

เชิญรับฟังคำสอนจาก อ.ศรีวรรณ อุ่นใจ เรื่อง การเยียวยาภาพปฎิบัติ  คำสอนที่จะทำให้ท่านสามารถเยียวยาตัวเองในเบื้อต้นและทำด้วยความเข้าใจครับ