การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

บทเรียนจากผู้หญิงหัวใจแม่

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เรื่อง บทเรียนจากผู้หญิงหัวใจแม่ บทเรียนที่จะทำให้เราเข้าใจความรักของพระบ­ิดาที่ทรงสร้าง คุณแม่ให้มีความรักอย่างอัศจรรย์ ต่อลูกๆของเธอ

อาณาจักรของพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง อาณาจักรของพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา

พระคุณพระเจ้า ครั้งที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า(ครั้งที่ 2)จาก อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา เชิญรับฟังครับ