การเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกกะห์

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช เรื่อง การเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกกะห์ เทศกาลแห่งแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตขอ­งเราทุกคน

การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.ติ๊ก วรรณา ไทยวัชรมาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชีวิตภายใน ครั้งที่ 1 เพื่อเราจะได้เรียนรู้จักการที่พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระองค์ อย่างอัศจรรย์

การเปลี่ยนแปลชีวิตภายใน ครั้งที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจิตใจ ตอนที่ 2 โดย อ.วรรณา ไทยวัชรมาส คำสอนที่จะทำให้เราเข้าใจการทำงานของจิตใจเพื่อเราจะร่วมมือก้บพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเปลี่ยนเราก้าวไปสูอัตลักณ์ของเรามากขึ้น

เชื่อมต่ออดีตกับอนาคตของคุณ

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เชื่อมต่ออดีตกับอนาคตของคุณ โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะพาเราเข้าไปเชื่อต่อในวงจรแห่งพระพรของพระเจ้า

เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง)

ขอเชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เข้าสู่ประสบการณ์และช่วงเวลาฤดูกาลของพระเจ้า(เทศกาลอยู่เพิง) โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา คำเทศนาที่จะทำให้เราก้าวเข้าสู่วงจรแห่งพระพรในเทศกาลอยู่เพิงด้วยความเข้าใจ (เทศนาวันที่ 4 ตุลาคม 2015)