การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 4 เดือน 

เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 3 เดือน คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่­แท้จริง

เดือนเชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 2 เดือน 
เชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

ทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิมสิทธิบุตรหัวปี

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 1 เดือนทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม สิทธิบุตรหัวปี

Dr.Chuck D. Pierce "Heaven's Windows Opened Over Thailand"

พบกับการมาเป็นพระพรสำหรับประเทศไทยโดย Dr.Chuck D. Pierce ในหัวข้อ ประเทศไทย!!

พระเจ้าได้เปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์เหนือ­เจ้า (Heaven's Windows Opened Over Thailand)