การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

คำเผยพระวจนะจาก Dr.Linda Heidler 14 ธันวาคม 2014

Dr.Linda Heidler ปลดปล่อยถ้อยคำสำหรับคริสตจักรแห่งพระบัญชาและอ.นิมิต พานิช วันที่ 14 ธันวาคม 2014

เกี่ยวกับสถานที่ของคริสตจักรที่ใหญ่ขึ้น การเปิดโรงเรียนเพื่อเตรียมผู้รับใช้ โดยเฉพาะผู้นำนมัสการเพื่อการอธิษฐานแบบ 24/7 เพื่อเตรียมการรองรับพระสิริสำหรับประเทศไทยและการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้า

28-08-2014 วิญญาณความคุ้นเคย

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

เรื่องวิญญาณความคุ้นเคย เพื่อเราจะเรียนรู้แล้วเข้าใจถึงการทำงานข­องศัตรู และรับชัยชนะร่ามกับพระเจ้าครับ

การสำแดงและการนำจากพระเจ้า 17 สิงหาคม 2014

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

เรืือง อย่าพลาดการสำแดงและการนำจากพระเจ้า เพื่อเราจะได้เรียนรู้การสำแดงจากพระเจ้าอ­ย่างถูกต้องและเข้าใจ