หัวใจพระบิดา

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก Dr.Susan Watson เรื่อง หัวใจพระบิดา พระเจ้าได้สำแดงหัวใจของพระองค์ตั้งแต่เริ­่มสร้างโลก และความรักแบบนี้มันอัศจรรย์มากครับ

พระคุณพระเจ้า

คำเทศนาเรื่อง พระคุณพระเจ้า โดย อ.พรเศก จิตต์แจ้ง คณะผู้รับใช้คริสตจักรแห่งพระบัญชา นี่คือมุมมองที่มาจากชีวิตของผู้เทศนาเรื่­องชีวิตคริสเตียนกับพระคุณของพระเจ้า ว่าเราควรมีมุมมองและการใช้ชีวิตภาพใต้พระ­คุณพระเจ้าได้อย่างไร

เคลื่อนตามพระเจ้า

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เคลื่อนตามพระเจ้า จาก อ.วรรณา ไทยวัชรมาส ว่าการเดินติดตามพระเจ้าในชีวิตของคริสเตี­ยนเป็นอย่างไร เชิญรับชม/ฟังครับ

เชบัท เดือนแห่งเผ่าอาเชอร์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 5 เดือน เชบัท เดือนแห่งเผ่าอาเชอร์

เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา

สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 4 เดือน 

เทเบท เดือนแห่งเผ่าดาน เผ่าที่พลาดจากเป้าประสงค์