คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่แท้จริง

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 3 เดือน คิสเลฟ เดือนแห่งเผ่าเบนยามินกลับสู่อัตลักษณ์ที่­แท้จริง

เดือนเชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 2 เดือน 
เชสวาน เดือนแห่งเผ่ามัสเสห์

ทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิมสิทธิบุตรหัวปี

เชิญรับฟังคำเทศนาชุดพิเศษ ร่วมเคลื่อนไปกับเดือนของพระเจ้า 
โดย อ.นิมิต พานิช ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา


สำหรับคำเทศนาชุดนี้จะมีทั้งหมด 12 เรื่อง โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 1 เดือนทิชรี เดือนแห่งเผ่าเอฟราอิม สิทธิบุตรหัวปี

Dr.Chuck D. Pierce "Heaven's Windows Opened Over Thailand"

พบกับการมาเป็นพระพรสำหรับประเทศไทยโดย Dr.Chuck D. Pierce ในหัวข้อ ประเทศไทย!!

พระเจ้าได้เปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์เหนือ­เจ้า (Heaven's Windows Opened Over Thailand)

คำเผยพระวจนะจาก Dr.Linda Heidler 14 ธันวาคม 2014

Dr.Linda Heidler ปลดปล่อยถ้อยคำสำหรับคริสตจักรแห่งพระบัญชาและอ.นิมิต พานิช วันที่ 14 ธันวาคม 2014

เกี่ยวกับสถานที่ของคริสตจักรที่ใหญ่ขึ้น การเปิดโรงเรียนเพื่อเตรียมผู้รับใช้ โดยเฉพาะผู้นำนมัสการเพื่อการอธิษฐานแบบ 24/7 เพื่อเตรียมการรองรับพระสิริสำหรับประเทศไทยและการเยี่ยมเยียนจากพระเจ้า