เข้าใจการล่อลวงอดีตถึงปัจจุบัน

เชิญรับฟังคำเทศนาจาก อ.นิมิต พานิช เรื่อง การล่อลวงจากอีดตถึงปัจจุบัน

 

 เพื่อเรารู้กลอุบายของผีมารซาตาน เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะร่วมกันครับ

เข้าใจการล่อลวงจากอดีตถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 2

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง เข้าใจการล่อลวงจากอดีตถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 2

 

จาก อ.นิมิต พานิช ศิษบาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เพื่อเราจะสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ

ชัยชนะด้วยและพระโลหิตและคำพยาน

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง ชัยชนะด้วยและพระโลหิตและคำพยานโดย อ.วรรณา ไทยวัชรมาส 

 

เพื่อเราจะรู้เคล็ดลัพท์แห่งชัยชนะจากองค์พระเยซูคริสต์

เทศนาเรื่อง วันสะบาโต

เชิญรับฟังคำเทศนาเรื่อง วันสะบาโต โดย อ.นิมิต พานิช 

 

ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งพระบัญชา เพื่อเราจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตส่วนและครอบครัวครับ