เติบโตและลงลึกในการเผยพระวจนะ
From Friday 24 August 2018 -  18:00
To Saturday 25 August 2018 - 17:00
Hits : 90
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact หัวหน้าโซนของท่าน

ขอเชิญชวนทุกท่านที่ต้องการเติบโตและลงลึก รวมทั้งผู้ที่สนใจและต้องการรับความเข้าใจมากขึ้น ในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและการเผยพระวจนะ เข้าร่วมสัมมนาพิเศษ “เติบโตและลงลึกในการเผยพระวจนะ”   

 

วิทยากรโดย    Sebastian  Olaru  และ Paul Novik  

 

หัวข้อคำสอน   

1) Growing up in the Prophetic   (เติบโตขึ้นในการเผยพระวจนะ)

2) Prophetic Intercessory Prayer  (การอธิษฐานวิงวอนเชิงเผยพระวจนะ)

3)Prophetic Evangelism  (การประกาศเป็นพยานเชิงเผยพระวจนะ)

4) Integrity and Holiness and  Accountability (ความสัตย์ซื่อตรง ความบริสุทธิ์ และการเป็นคนที่ไว้วางใจได้)

5) Prophetic and 5 fold ministry  (การเผยพระวจนะและพันธกรทั้ง 5)

สถานที่ คริสตจักรใจสมาน  สุขุมวิท ซอย 6

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018  เวลา 18.3021.30  น. ห้องประชุมใหญ่

วันเสาร์ที่  25  สิงหาคม 2018  เวลา 09.00 – 17.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 131-133

ฟรี  ค่าลงทะเบียน 


จัดโดย:   Bridges to the Nations ,Glory Ministry Thailand  และ UCC 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่นำรถส่วนตัวมา จอดได้ที่ อาคารแปซิฟิค และนำบัตรจอดรถมาประทับตรา ฟรี ที่ คริสตจักรใจสมาน

Location คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6
เรียนรู้และขับเคลื่อนการเผยพระวจนะ