การนมัสการ

ขอเชิญทุกท่านรับชมการนมัสการของคริสตจักรแห่งพระบัญชา การนมัสการที่จะพาท่านพบการทรงสถิตและสัมผัสพระสิริของพระเจ้า ท่านจะได้รับการเติมเต็มจากความรักของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์

สัมมนาโดย อ.คริสต์ เฮย์เวิร์ด
Saturday 01 September 2018, 10:00 - 17:00
Hits : 17
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Contact หัวหน้าโซนของท่าน หรือ UCC Service

วันเสาร์ที่  1 กันยายน 2018  

เวลา 10.00 - 17.00 สถานที่ อาคารกลอรี่ 

โดย อ.คริส เฮย์เวิร์ด

Location Glory Building อาคารกอลรี่
โดย อ.คริสต์ เฮย์เวิร์ด